اجرای کلیه مراحل تجهیز زیر ساخت، نصب و راه اندازی دیتاسنتر و پشتیبانی

نمونه پروژه های اجرا شده:

 • شرکت نامیان پدیده ایرانیان
 • شرکت رازین راه ابریشم
 • شرکت آلیاژهای رازین پلیمر
 • شرکت آیسان تکنام پویا
 • شرکت ایباکو
 • شرکت سپیدنار جنوب سالوت
 • داروخانه دکتر مشایخی
 • شرکت ستاره بشاش تابان
 • آزمایشگاه پرتو بشاش
 • مجتمع مسکونی بلوک ۱۵ فاز دوم اکباتان
 • شرکت فرآورده های غذایی سمیه
 • شرکت اروین ارتباط داتیس