مشاوره و اجرای سیستمهای نظارت امنیتی، کنترل تردد و دوربین های مداربسته و برق پشتیبانی

نمونه پروژه های اجرا شده:

  • شرکت نامیان پدیده ایرانیان
  • شرکت رازین راه ابریشم
  • شرکت آیسان تکنام پویا
  • شرکت ستاره بشاش تابان
  • بازرگانی ابزار حاتم
  • مجتمع مسکونی بلوک ۱۵ فاز دوم اکباتان
  • مجتمع رفاهی مشکونی بلوک B4 فاز اول شهرک اکباتان
  • تولیدی پوشاک LIV2A
  • شرکت سپیدنار جنوب سالوت
  • شرکت اروین ارتباط داتیس