مشاوره و تجهیز شرکت ها و سازمان ها در زمینه های انواع مرکز تلفن سانترال و سیستمهای ارتباطی متمرکز

نمونه پروژه های اجرا شده:

  • شرکت نامیان پدیده ایرانیان (فعال در زمینه پخش فرآورده های غذایی)
  • شرکت آلیاژهای رازین پلیمر (فعال در زمینه تولید مواد اولیه پلیمری)
  • شرکت رازین راه ابریشم (فعال در زمانه تولید انواع PVB)
  • شرکت آیسان تکنام پویا (فعال در زمینه پخش فرآورده های غذایی)
  • شرکت ایباکو(فعال در زمینه مطالعات کسب و کار)
  • شرکت سپیدنار جنوب سالوت (فعال در زمینه تولید انواع سس)
  • داروخانه دکتر مشایخی
  • شرکت ستاره بشاش تابان (فعال در زمینه بازرگانی بین المللی)
  • آزمایشگاه پرتو بشاش (آزمایشگاه مواد غذایی)
  • شرکت اروین ارتباط داتیس